Przedszkole Publiczne nr 17 w Głogowie

Chronimy Dzieci Przed Krzywdzeniem

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

     Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka

  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu

  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu

  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować

  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (PDF)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole Publiczne nr 17
Data utworzenia:2018-10-22
Data publikacji:2018-10-22
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Rybakowska-Olszak
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Rybakowska-Olszak
Liczba odwiedzin:1702